zasady i warunki

Niniejsze warunki stanowią zasady korzystania z naszej strony internetowej www.joinmoment.io i powinni Państwo zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z niej. Jeśli będą Państwo nadal korzystać z tej strony internetowej, założymy, że wyrazili Państwo zgodę na te warunki. Jeśli nie wyrażają Państwo na nie zgody, należy zaprzestać korzystania z witryny.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować: niniejsza witryna (https://joinmoment.io/) ("Witryna") jest obsługiwana przez spółkę zarejestrowaną w Szkocji pod nazwą ATKAIROS LIMITED ("AtKairos" lub inaczej określaną jako "my", "nas" lub "nasz"). Numer naszej spółki to SC681325 - jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza siedziba znajduje się pod adresem c/o Brodies LLP, Capital Square, 58 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BP i jest to również nasz główny adres handlowy, na który należy pisać, jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami pocztą. Najlepszym sposobem skontaktowania się z nami jest jednak wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@joinmoment.io.

Naszym głównym produktem jest aplikacja Moment ("Aplikacja"), dostępna w sklepie Apple App Store.

Obowiązujące warunki: jak wspomnieliśmy powyżej, niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania przez Państwa z Witryny, a dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażają Państwo na nie zgodę. Oprócz niniejszych warunków powinni Państwo również zapoznać się z naszą Polityką prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam Państwo udostępniają, oraz z naszą Polityką plików cookie, która wyjaśnia wykorzystanie plików cookie w Witrynie. Możemy zmienić niniejsze warunki i te zasady (które są włączone do niniejszych warunków przez odniesienie) w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zawsze mogą Państwo uzyskać dostęp do poprzednich wersji warunków, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Od czasu do czasu będziemy zmieniać naszą Witrynę: w miarę rozwoju naszego produktu i wdrażania nowych pomysłów, będziemy musieli zmienić Witrynę, aby to odzwierciedlić (i być może również niniejsze warunki). Jeśli nadchodzi poważna zmiana, która może spowodować utratę niektórych funkcji, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Państwa o tym z wyprzedzeniem.
Zawieszenie lub wycofanie Witryny: udostępniamy Witrynę bezpłatnie. Nie możemy zagwarantować, że jej funkcjonalność będzie zawsze doskonała i bez zakłóceń, ani nawet, że zawsze będziemy ją utrzymywać. Jeśli zdecydujemy się usunąć część lub całość Witryny, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Państwa o tym przed podjęciem takiej decyzji.

Treści, które udostępniamy: udostępniamy wszystkie treści w naszej Witrynie na zasadzie "tak jak jest". Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności treści, ani tego, że będą one odpowiednie do użytku (lub dostępne) we wszystkich lokalizacjach, ani że są aktualne. Nie stanowią one porady i nie należy na nich polegać w ten sposób. Jeśli w naszej Witrynie wyświetlamy jakiekolwiek treści generowane przez naszych użytkowników, niezależnie od tego, czy są to komentarze na forach dyskusyjnych, czy w jakiejkolwiek innej formie, nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Zachęcamy wszystkich naszych użytkowników do zachowania uprzejmości i szacunku dla innych we wszelkich przesyłanych treściach, a my dołożymy wszelkich starań, aby usunąć wszystko, co naszym zdaniem nie jest odpowiednie, ale nie mamy wstępnej zgody ani poparcia dla tych treści, a wyrażone poglądy mogą nie reprezentować naszych własnych. Prosimy skontaktować się z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści zamieszczonych na naszej Stronie.

Konta użytkowników: jeśli utworzą Państwo konto użytkownika dla Witryny lub któregokolwiek z naszych produktów, muszą Państwo traktować wszelkie hasła lub dane dostępu do Witryny jako poufne. Nie ponosimy odpowiedzialności w zakresie, w jakim osoba trzecia uzyskuje dostęp do Państwa konta przy użyciu danych uwierzytelniających, które nie zostały przez Państwa zabezpieczone. Jeśli uznamy, że osoba trzecia uzyskuje dostęp do Państwa konta, gdy nie powinna tego robić, dołożymy wszelkich starań, aby Państwa o tym powiadomić i wyłączyć Państwa konto, dopóki nie będziemy mogli zweryfikować, czy osoba uzyskująca dostęp do konta robi to za Państwa zgodą. Jeśli uważają Państwo, że ktoś uzyskuje dostęp do Państwa konta, gdy nie powinien tego robić, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Własność intelektualna: jesteśmy właścicielem wszystkich treści na naszej Stronie i wszystkich praw własności intelektualnej do nich, chyba że określono inaczej. Nasze treści są chronione prawami autorskimi na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Kontynuując korzystanie z Witryny, wyrażają Państwo zgodę na poszanowanie i przestrzeganie praw autorskich oraz odpowiednie korzystanie z naszych treści. Nie mogą Państwo wykorzystywać naszych treści do celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania od nas licencji. Jeśli prześlą Państwo treści do naszej Witryny, zostaną one uznane za jawne i chociaż zachowają Państwo prawo własności do tych treści, przesyłając je przyznają nam Państwo prawo do korzystania z tych treści i rozpowszechniania ich wśród osób trzecich oraz przyznają nam Państwo ogólnoświatową, niewyłączną, nieodpłatną, zbywalną i nieodwołalną licencję na powielanie i rozpowszechnianie tych treści.

Łącza stron trzecich: w Witrynie możemy czasami zamieszczać łącza do witryn stron trzecich. Jeśli to robimy, nie oznacza to poparcia dla tych witryn, a łącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie możemy kontrolować treści stron osób trzecich ani w żaden sposób ich popierać i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie linki.

Linkowanie do naszej Witryny: jeśli chcesz dodać link do naszej Witryny z witryny, która jest Twoją własnością, proszę to zrobić w sposób zgodny z prawem i nie szkodzący naszej reputacji. O ile nie uzgodniliśmy inaczej, prosimy nie umieszczać linków do Witryny w sposób sugerujący powiązanie lub poparcie, jeśli takie nie istnieje. Prosimy linkować wyłącznie do naszej strony głównej. Możemy wycofać każde pozwolenie na linkowanie bez uprzedzenia.

Wyłączenie odpowiedzialności: w zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Witryny i treści na niej zawartych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, niezależnie od ich przyczyny, w związku z korzystaniem przez Państwa z Witryny lub poleganiem na niej. Witryna jest przeznaczona do użytku konsumenckiego, a nie komercyjnego. Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać naszej Witryny ani jej zawartości do celów komercyjnych.

Wirusy i błędy: nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Jeśli uważają Państwo, że istnieją jakiekolwiek problemy z naszą Witryną lub są Państwo świadomi jakichkolwiek luk w zabezpieczeniach, będziemy wdzięczni za skontaktowanie się z nami tak szybko, jak to możliwe. Powinni Państwo chronić swój komputer przed zagrożeniami, instalując odpowiednie oprogramowanie antywirusowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane przez wirusy lub błędy w naszej Witrynie. Prosimy nie wprowadzać żadnych błędów, wirusów lub innych rzeczy, które mogłyby zaszkodzić naszej Stronie lub naszym użytkownikom - jest to niedopuszczalne i stanowiłoby przestępstwo. Będziemy dążyć do ścigania Państwa za to i natychmiast zakończymy korzystanie z naszej Strony.

Prawo właściwe: niniejsze warunki i zasady oraz korzystanie przez Państwa z Witryny podlegają prawu Szkocji, a sądy szkockie mają niewyłączną jurysdykcję we wszystkich sprawach z tym związanych. Nieważność jakiejkolwiek części niniejszych warunków nie ma wpływu na ich pozostałą część.

Znaki towarowe: "Moment" i nasze logo są znakami towarowymi ATKAIROS Limited. Nie mogą ich Państwo używać bez naszej zgody.