algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vormen de regels voor het gebruik van onze website www.joinmoment.io en u dient deze algemene voorwaarden te lezen voordat u de website gebruikt. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u er niet mee akkoord gaat, moet u stoppen met het gebruik ervan.

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen: deze site (https://joinmoment.io/) (de "Site") wordt beheerd door een bedrijf dat is opgericht in Schotland, onder de naam ATKAIROS LIMITED ("AtKairos" of anders aangeduid als "wij", "ons" of "onze"). Ons bedrijfsnummer is SC681325 - we zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onze statutaire zetel is c/o Brodies LLP, Capital Square, 58 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BP, en dit is ook ons belangrijkste handelsadres en waar u naartoe moet schrijven als u per post contact met ons wilt opnemen. Maar de beste manier om met ons in contact te komen is via e-mail - hello@joinmoment.io.

Ons belangrijkste product is Moment (de ""App""), beschikbaar in de Apple App Store.

De voorwaarden die van toepassing zijn: zoals we hierboven hebben gezegd, zijn deze voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Site en als u ze blijft gebruiken, betekent dit dat u ermee akkoord gaat. Naast deze algemene voorwaarden dient u ook ons Privacybeleid te lezen, waarin wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke informatie gebruiken die u met ons deelt, en ons Cookiebeleid, waarin het gebruik van cookies op de Site wordt uitgelegd.Wij kunnen deze algemene voorwaarden en dat beleid (dat door middel van verwijzing in deze voorwaarden is opgenomen) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U kunt altijd toegang krijgen tot eerdere versies van de algemene voorwaarden door per e-mail contact met ons op te nemen.

Wij zullen onze Site van tijd tot tijd wijzigen: naarmate ons product zich ontwikkelt en wij nieuwe ideeën implementeren, zullen wij de Site moeten wijzigen om dat te weerspiegelen (en mogelijk ook deze algemene voorwaarden). Als er een grote verandering op komst is waarbij u bepaalde functionaliteit zou kunnen verliezen, zullen wij ons best doen om u dat van tevoren te laten weten.
Opschorting of intrekking van de Site: wij bieden de Site gratis aan. Wij kunnen niet garanderen dat de functionaliteit altijd perfect en zonder onderbrekingen zal zijn of zelfs dat wij de Site altijd operationeel zullen houden. Als wij besluiten om de Site geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zullen wij ons best doen om u dat te laten weten voordat wij dat doen.

De inhoud die wij leveren: wij leveren alle inhoud op onze Site op een "as is" basis. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud of dat deze geschikt is voor gebruik (of beschikbaar) op alle locaties of dat deze up-to-date is. Het is geen advies en er mag niet op die manier op vertrouwd worden. Als wij inhoud op onze Site tonen die door onze gebruikers is gegenereerd, of dat nu reacties op prikborden of in een andere vorm zijn, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor die inhoud. Wij moedigen al onze gebruikers aan om hoffelijk en respectvol met anderen om te gaan in alle inhoud die zij uploaden, en wij zullen proberen om alles wat wij niet gepast vinden te verwijderen, maar wij hebben geen goedkeuring of goedkeuring vooraf van die inhoud en de meningen die worden geuit zijn mogelijk niet de onze. Neem contact met ons op als u zich zorgen maakt over de inhoud van onze Site.

Gebruikersaccounts: als u een gebruikersaccount aanmaakt voor de Site of een van onze producten, moet u een wachtwoord of toegangsgegevens voor de Site vertrouwelijk behandelen. Wij zijn niet verantwoordelijk als een derde toegang krijgt tot uw account met behulp van gegevens die u niet veilig hebt bewaard. Als wij denken dat een derde toegang tot uw account heeft terwijl dat niet zou mogen, zullen wij ons best doen om u dat te laten weten en uw account uit te schakelen, totdat wij kunnen controleren of de persoon die toegang tot de account heeft dit met uw toestemming doet. Als u denkt dat iemand toegang tot uw account heeft terwijl dat niet zou mogen, neem dan per e-mail contact met ons op.

Eigendom van intellectueel eigendom: wij zijn eigenaar van alle inhoud op onze Site en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, tenzij anders vermeld. Onze inhoud is wereldwijd auteursrechtelijk beschermd. Al deze rechten zijn voorbehouden. Door de Site te blijven gebruiken, stemt u ermee in om de auteursrechtwetten te respecteren en na te leven en onze inhoud op gepaste wijze te gebruiken. U mag onze inhoud niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van ons te verkrijgen. Als u inhoud naar onze Site uploadt, wordt dit als niet-vertrouwelijk beschouwd en, hoewel u eigenaar blijft van die inhoud, verleent u ons door het uploaden het recht om die inhoud te gebruiken en aan derden te verspreiden en verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en onherroepelijke licentie om die inhoud te reproduceren en te verspreiden.

Links van derden: soms kunnen wij op de Site links naar websites van derden plaatsen. Als wij dat doen, betekent dit niet dat wij die sites goedkeuren en worden de links alleen ter informatie gegeven. Wij hebben geen controle over de inhoud van sites van derden en onderschrijven deze op geen enkele manier, en wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke links.

Linken naar onze Site: als u een link naar onze Site wilt toevoegen vanaf een website die uw eigendom is, doe dat dan op een manier die legaal is en onze reputatie niet schaadt. Plaats, tenzij wij anders zijn overeengekomen, geen link naar de Site op een manier die een affiliatie of goedkeuring suggereert waar deze niet bestaat. Link alleen naar onze homepage. Wij kunnen elke toestemming voor het linken zonder kennisgeving intrekken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze Site en de inhoud ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, hoe dan ook ontstaan, in verband met uw gebruik van de Site of het vertrouwen erop. De Site is bedoeld voor consumentengebruik en niet voor commercieel gebruik. U stemt ermee in onze Site of de inhoud ervan niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Virussen & Bugs: wij kunnen niet garanderen dat de Site veilig is of vrij van bugs of virussen. Als u denkt dat er problemen zijn met onze Site, of als u op de hoogte bent van kwetsbaarheden, dan stellen wij het op prijs als u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. U moet uw computer beschermen tegen problemen door de juiste antivirussoftware te installeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen die worden veroorzaakt door virussen of bugs op onze Site. Introduceer geen bugs of virussen of andere zaken die onze Site of onze gebruikers schade kunnen berokkenen - dat is onaanvaardbaar en zou een strafbaar feit zijn. Wij zullen u daarvoor vervolgen en uw gebruik van onze Site onmiddellijk beëindigen.

Toepasselijk recht: deze voorwaarden en uw gebruik van de Site vallen onder de wetten van Schotland en de Schotse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over alle zaken die hiermee verband houden. De ongeldigheid van een deel van deze voorwaarden heeft geen invloed op de rest ervan.

Handelsmerken: "Moment" en ons logo zijn handelsmerken van ATKAIROS Limited. U mag ze niet gebruiken zonder onze toestemming.